Новий молекулярний транзистор керує одиничними електронами

tranzistor

Спільними зусиллями вчених різних країн створено молекулярний транзистор, який може управляти потоком одиночних електронів. Унікальний транзистор виконаний на підкладці з арсеніду індію і складається з молекули фталоцианіну, оточеної 12 атомами індію. Гексагонально-розташовані атоми індію служать затвором цього транзистора.

Створення більш мініатюрних транзисторів при сьогоднішньому розвитку фундаментальної науки неможливо навіть теоретично.
Вченими розробляються методи надійного перемикання стану цього транзистора, адже його зміна залежить від розташування кожного електрона. На відміну від класичної схеми виготовлення транзисторів шляхом протруювання підкладки зверху вниз, молекулярні електронні ключі нарощуються знизу вгору, що вимагає розробки складних систем контролю над ходом процесу.

Вченими поки не з’ясовано механізм залежності проходження електронів через транзистор від орієнтації центральної молекули. Використання подібних молекулярних структур дозволить на порядок зменшити габарити і енергоспоживання електронних систем, а значить рішення проблем, що залишилися – питання часу.